skip to Main Content

Vi, Montessorivillorna, är en icke vinstdrivande idéell föräldraförening med ca 150 medlemmar. Vår verksamhet präglas av en familjär känsla där barnen utvecklas i nära anknytning till vår personal. Det är tack vare engagemanget från föräldrar, rektor och pegagoger som förskolan kan nå sina mål.

Vi är beroende av ett stort engagemang från alla medlemmar i föreningen för att verksamheten ska fungera. 

Vi har även företagsvänner som är vänliga nog att sponsra oss på olika sätt. Till våra sponsorer vill vi rikta ett stort tack!

Nils Energideklarationer AB

www.energideklarationer.nu

 

 

Speranta AB

www.speranta.se

 

Nordiska Göteborg AB

www.nordiskagbg.se

Sponsorhuset AB

www.sponsorhuset.se

Back To Top