skip to Main Content
Foto-2014-09-27-14-25-19_1

Känslan av att bidra till barnens andra hem. Känslan när man berättar för sin 3-åring att mamma målade trappräcket i helgen, och det runda ansiktet utropar förvånat och glatt: ”tack mamma!!” Då svarar hela hjärtat: ”varsågod, älskade raring” (Förälder Montessorivillorna)

Din möjlighet till deltagande i verksamheten gör att förskolan inte känns som en anonym plats du lämnar ditt barn på. Du får insyn i barnens värld och är en del av barnens värld. Ditt engagemang blir en investering i ditt barn. Engagemanget är även en fantastisk möjlighet till gemenskap till andra föräldrar, pedagoger och förskolechef.

Montessorivillorna drivs av oss föräldrar tillsammans med pedagogerna och förskolechefen. Det är tack vare våra insatser i föreningen som vi kan ha små barngrupper, ekologisk mat, stort utbud av pedagogiskt material, specialutbildad personal, fina lokaler, god utemiljö samt färre barn per pedagog så att pedagoger kan sätta barnet i centrum och ge barnet den trygga start i livet som är målet med verksamheten.

Hur mycket engagemang?

Löpande uppgifter under ett år.

[table id=1 /]

 

Förtroendeuppdrag

Samt 2 år/barn eller mer i ett förtroendeuppdrag. Här har du fantastiska möjligheter att påverka och även att socialisera.[table id=2 /]

Tillsammans hjälps vi åt!

Back To Top