skip to Main Content

Montessoripedagogikens grundprincip är att varje människa föds nyfiken och med en inneboende drivkraft, vilken motiverar barnet att ständigt lära sig nya saker.

Barn är under sina mognadsstadier speciellt mottagliga för olika slags kunskap, s k känsliga perioder. Genom att observera barnen kan vi ge dem adekvat stimulans.

Man betonar sambandet mellan hjärna och hand; det är genom kroppsrörelse som barnets intellekt utvecklas. Pedagogiken präglas av en helhetssyn, barnen lär sig att se allt ur ett helhetsperspektiv – ett sammanhang.

Pedagogiken avser att leda till:

 • Trygghet i den egna personen
 • Självständighet
 • Kreativitet
 • Harmoni och samarbetsförmåga
 • God koncentrationsförmåga
 • Glada och positiva barn.

Montessori i praktiken

 • Åldersblandade grupper: Vi har åldersblandade grupper där barnen lär av varandra, utvecklar sitt samarbete och ser sig själva ur olika perspektiv.

 

 • Individualisering: Vår individuella undervisning följer barnets utveckling. Vi tar till vara på varje barns intresse och personlighet. För att kunna möta det enskilda barnets behov finns det genomtänkt montessori materiel för olika mognadsstadier och intresseinriktningar.

 

 • Konkret och praktiskt arbete: I en Montessoriförskola finns materiel både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alla barnets sinnen stimuleras. Idén om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta.

 

 • Frihet och ansvar: Det är genom leken (arbetspass) barnet lär sig. Barnet får arbeta under frihet i sin egen takt och efter egen förmåga.

 

 • Eget arbete; Att hjälpa barnen att hjälpa sig själv är en sammanfattning av hur pedagogerna arbetar. Vår miljö är väl förberedd och anpassad; bord, hyllor och stolar är i barnens höjd. De flesta material är självrättande, varpå barnet får uppleva tillfredsställelsen med att se att de lyckas med en uppgift.

Filmklipp om montessoriförskola och skola från ”Our kids school”, organisation i Canada som samlar och ger ut information om olika skolformer till föräldrar. Filmklippet är på engelska.

Vill du läsa mer om montessoripedagogiken kan du bland annat läsa här myter och fakta om montessori

Back To Top