20150910_160525_liten

Montessoriförskola Lerum & Gråbo.

En förening, två förskolor.

Vår verksamhet präglas av små grupper med familjär känsla där barnen utvecklas i nära anknytning till vår personal. Allt sker i naturnära miljöer som utgör ett mervärde i omsorgen. Barnen skall varje dag känna glädje, trygghet, delaktighet och trivsel i en stimulerande miljö som ger möjlighet till lärande och personlig utveckling. Vi utgår från att alla barn är individer och att de skall få möjlighet att utvecklas och växa i sin egen takt.

Montessorivillorna är en icke vinstdrivande idéell föräldraförening med två förskolor, belägna i Lerum och i Gråbo.

Små barngrupper i siffror (varierar något, delvis mellan förskolorna, delvis för olika fördelningar av ålder på barnen vid olika tillfällen) :

1-2,5 år 10 barn 3 pedagoger  2,5-4 år 12 barn 2 pedagoger 4-5 år 16 barn 2 pedagoger

 

Montessoripadagogiken utgår från barnet inneboende kraft och vilja att lära sig och utvecklas. Lärarens uppgift är att observera barnen, väcka deras intressen, vägleda och följa dem i deras sökande på kunskap.

DSC_0098_liten

Ekologisk lunch från Nääs slottskafé & restaurang

På Nääs eftersträvar vi att att alltid arbeta med de bästa råvarorna. Alla våra råvaror är ekologiska, undantaget en del av det lokalproducerade kött vi köper lokalt från gårdarna i Lerum. Vi påstår att en djurhållning vi själva kan kontrollera, korta transportvägar, och i vissa fall betesdjur från vår egen gård är bättre i ett globalt perspektiv än något annat. Självklart är vi miljöcertifierade i alla våra verksamheter. (Nääs slottskafé & restaurang)

Frukost och mellanmål består av både ekologisk och inte ekologiska livsmedel.

Nästan all mat är god, fast lasagnen är jättegod!  (flicka 4 år)

2
förskolor
68
förskolebarn
14
pedagoger
100
procent Upptäckarglädje

Montessoripedagogikens mål och riktlinjer samt Läroplanen(Lpfö-98/10) ligger som grund för verksamheten på Montessorivillorna. Vi följer kommunens taxa. Barnen är försäkrade heltid, skoltid och fritid.