skip to Main Content

(Roteberget) Lerum Där skogen är en del av förskolan Gråbo (Villa Montessori) Utelek bland fruktträd och karuseller "Handen är hjärnans verktyg" Maria Montessori "Världen börjar med barnen" Maria Montessori "Lek är barnets arbete" Maria Montessori "Att leka "Mamma, pappa, barn" ute tillsammans på vår gård/skog tycker jag om" (pojke 4 år)
Från och med den 1 januari 2024 övergår Montessorivillornas förskolor till Montessoriskolan Floda Säteri. Vi vill tacka för ert intresse och samtidigt meddela att nya kö-anmälningar för våra förskolor från och med nu sker via Floda säteri.
­
Ansökan för förskolorna kommer att öppna på Floda Säteris hemsida i januari 2024. Vi hänvisar er till Montessoriskolan Floda Säteri för vidare ansökan och intresseanmälan.
­
Vi uppskattar ert intresse och ser fram emot att välkomna er till förskolorna via Montessoriskolans Floda Säteris regi. För mer info se http://www.montessorifloda.se/
20150910_160525_liten

Montessoriförskola Lerum & Gråbo.

En förening, två förskolor.

Vår verksamhet präglas av en familjär känsla där barnen utvecklas i nära anknytning till vår personal. Allt sker i naturnära miljöer som utgör ett mervärde i omsorgen. Barnen skall varje dag känna glädje, trygghet, delaktighet och trivsel i en stimulerande miljö som ger möjlighet till lärande och personlig utveckling. Vi utgår från att alla barn är individer och att de skall få möjlighet att utvecklas och växa i sin egen takt.

Montessorivillorna är en icke vinstdrivande idéell föräldraförening med två förskolor, belägna i Lerum och i Gråbo.

Barngrupper i siffror (varierar något, delvis mellan förskolorna, delvis för olika fördelningar av ålder på barnen vid olika tillfällen) :

1-2,5 år 11 barn 3 pedagoger  2,5-4 år 12 barn 2 pedagoger 4-5 år 16 barn 2 pedagoger

 

Montessoripadagogiken utgår från barnet inneboende kraft och vilja att lära sig och utvecklas. Lärarens uppgift är att observera barnen, väcka deras intressen, vägleda och följa dem i deras sökande på kunskap.

0
förskolor
0
förskolebarn
0
pedagoger
0
procent Upptäckarglädje

Montessoripedagogikens mål och riktlinjer samt Läroplanen(Lpfö-98/10) ligger som grund för verksamheten på Montessorivillorna. Vi följer kommunens taxa. Barnen är försäkrade heltid, skoltid och fritid.

Back To Top