skip to Main Content

(Roteberget) Lerum Där skogen är en del av förskolan Gråbo (Villa Montessori) Utelek bland fruktträd och karuseller "Handen är hjärnans verktyg" Maria Montessori "Världen börjar med barnen" Maria Montessori "Lek är barnets arbete" Maria Montessori "Att leka "Mamma, pappa, barn" ute tillsammans på vår gård/skog tycker jag om" (pojke 4 år)
20150910_160525_liten

Montessoriförskola Lerum & Gråbo.

En förening, två förskolor.

Vår verksamhet präglas av en familjär känsla där barnen utvecklas i nära anknytning till vår personal. Allt sker i naturnära miljöer som utgör ett mervärde i omsorgen. Barnen skall varje dag känna glädje, trygghet, delaktighet och trivsel i en stimulerande miljö som ger möjlighet till lärande och personlig utveckling. Vi utgår från att alla barn är individer och att de skall få möjlighet att utvecklas och växa i sin egen takt.

Montessorivillorna är en icke vinstdrivande idéell föräldraförening med två förskolor, belägna i Lerum och i Gråbo.

Barngrupper i siffror (varierar något, delvis mellan förskolorna, delvis för olika fördelningar av ålder på barnen vid olika tillfällen) :

1-2,5 år 11 barn 3 pedagoger  2,5-4 år 12 barn 2 pedagoger 4-5 år 16 barn 2 pedagoger

 

Montessoripadagogiken utgår från barnet inneboende kraft och vilja att lära sig och utvecklas. Lärarens uppgift är att observera barnen, väcka deras intressen, vägleda och följa dem i deras sökande på kunskap.

DSC_0098_liten

Ekologisk lunch från Nääs slottskafé & restaurang

På Nääs eftersträvar vi att att alltid arbeta med de bästa råvarorna. Alla våra råvaror är ekologiska, undantaget en del av det lokalproducerade kött vi köper lokalt från gårdarna i Lerum. Vi påstår att en djurhållning vi själva kan kontrollera, korta transportvägar, och i vissa fall betesdjur från vår egen gård är bättre i ett globalt perspektiv än något annat. Självklart är vi miljöcertifierade i alla våra verksamheter. (Nääs slottskafé & restaurang)

Frukost och mellanmål består av både ekologisk och inte ekologiska livsmedel.

Nästan all mat är god, fast lasagnen är jättegod!  (flicka 4 år)

0
förskolor
0
förskolebarn
0
pedagoger
0
procent Upptäckarglädje

Montessoripedagogikens mål och riktlinjer samt Läroplanen(Lpfö-98/10) ligger som grund för verksamheten på Montessorivillorna. Vi följer kommunens taxa. Barnen är försäkrade heltid, skoltid och fritid.

Back To Top