skip to Main Content
 1. Skolorna drivs enligt Montessoripedagogiken för medlemmar i Montessorivillornas föräldraförening.
 2. Antagning till förskolan sker från 12 månaders ålder i mån av plats i respektive åldersgrupp.
 3. Anmälan till förskolan sker skriftligen från och med det att barnet är fött.
 4. Nya medlemmar anmäls till kölistan from den månad de är anmälda.
 5. Montessorivillorna har en kö för varje åldersgrupp 1-5 år. Vid antagning beaktas följande kriterier:
  1. Mån av plats
  2. Syskonförtur
  3. Kölistan: Anmälnings datum
 6. För syskon räknas anmälningsmånaden som gällande för kölistan.
 7. Vid platsbrist tillämpas lottdragning.
 8. Uppsägningstiden från förskolan är 1 kalendermånader.
 9. Inskolning beräknas till 2 veckor på stora avdelningen och 2-3 veckor på den lilla avdelningen. Under inskolningen erläggs ordinarie avgift.
 10. Förskolorna har semesterstängt fyra veckor under sommaren, de infaller under v.28-31. Därutöver har förskolan stängt femdagar per läsår för fortbildning för personalen. Om behov finnes erbjuder vi alternativ omsorg under v.28
 11. Betalas inte månadsavgiften till förskolan mister barnet platsen efter 3 månader.
 12. Våra ordinarie öppet tider är Lerum: 7.15-17.15, Gråbo 6.30-17.30.
 13. Gällande månadsavgifter vi följer kommunens avgifter. www.Lerum.se och regler för vistelse på förskolan.
 14. All information går ut via mail till vårdnadshavaren.
 15. Samtliga föräldrar skall delta i föräldrautbildning i Montessoripedagogik.
 16. Varje familj förbinder sig att hjälpa till med förskolans skötsel vilket innebär arbetsplikt på 24 tim/läsår.
 17. Förutom det att man under barnens förskoletid är beredd på att ansvara för någon av de arbetsuppgifter som åligger föräldrarna på förskolorna. Såsom styrelseuppdrag, trivsel ansvarig, fastighetsansvarig mm.
Back To Top