skip to Main Content

Montessorimaterialet följer barnets olika utvecklingsstadier. Pedagogerna visar och inspirerar men Montessorimaterialet är självrättande, vilket gör att barnet kan arbeta helt oberoende och självständigt utan att behöva fråga om hjälp. Materialet får dock aldrig ta överhanden. Det blir också naturligt att den som använt ett material återställer det på rätt plats. Barnen lär sig även att ta hänsyn till varandra. Är ett visst arbetsmaterial upptaget, får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.

Filmerna nedan är inte från våra förskolor och materialen kan skilja något men det ger en bra inblick i montessorimaterialen och hur det kan se ut inuti en montessoriförskola.

Ålder 1-2,5 år

Ålder 2,5-4,5

Ålder 3-6 år

Ålder 3-6 år

Ämnesområden:

1) Praktiska vardagsövningar är till för att lära barnen färdigheter för livet. Barn älskar att göra sådant som de ser vuxna och föräldrar gör. Här får de i lugn och ro baka, diska, sopa, knäppa knappar samt träna finmotorik och koncentration genom att ösa bönor, hälla vatten mm. Miljön på förskolan präglas av respekt för andra, ansvar för egna och andras saker. Vi övar exempelvis ibland på samlingen på hur man säger ursäkta när man vill gå förbi någon

2) Sinnernas/sensoriska materialet hjälper barnen att förfina alla sinnen. Här tränas, syn, balans, känsel, lukt och smak samt öga-hand koordination och pincettgrepp. Många material är också en förträning till matematik tex längdstavar, cylinderblock och färgcylindrarna som är uppbyggt från 1-10. Allt sinnestränande material syftar till att förbättra barnens iakttagelseförmåga och väcka intresse för detaljer och nyanser i sin omgivning.

3) Matematikmaterialet går från det konkreta till det abstrakta. Genom att arbeta fysiskt med kvantiteter gör det lättare att senare förstå mer avancerad matematik.

4) Språkmaterialet är ett redskap för att träna upp skrivförmåga och språkkänsla. Övningarna ger en naturlig förståelse för bokstävernas betydelse när de bildar ord. Grammatiken är både konkret och lekfull vilket underlättar vidare studier i svenska och andra språk.

5) Kulturmaterial och Naturkunskap som innefattar historia, geografi och biologi, tränar upp en god föreställningsförmåga, dvs fantasi med verklighetsbakgrund.

Historia Det är viktigt att barnen får en uppfattning om tiden. Det börjar redan på småbarnsavdelningen när vi gör böcker om barnens familj . Vi berättar hur livet på jorden utvecklats samt klockan, veckodagar, månader, årstider mm. ”Födelsedagspromenad” visar på ett konkret sätt hur länge barnen funnits på vår jord.

Geografi stimulerar nyfikenhet på hur människor lever i andra delar av världen samt ger en inre bild av hur vår jord, hav, kontinenter och länder ser ut.

Biologi ger en förståelse för allt levande på vår jord I biologin får barnen exempelvis lära sig fakta om olika djur, bladformer, årstider och naturens kretslopp. Vi undersöker växter och annat som barnen hittar på utflykter och tar med sig till förskolan.

Back To Top